Wybór rodzaju podjazdu

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie pochylni dla wózków inwalidzkich staniesz przed wieloma dylematami. Zależnie od tego, czy mieszkasz w domu jednorodzinnym, który jest Twoją własnością i przebudowa każdego rodzaju będzie zależna od Twoich pomysłów, czy też mieszkasz w budynku wielorodzinnym, w którym musisz dostosować się do wymogów postawionych przez wspólnotę mieszkaniową oraz współmieszkańców, wybór miejsca oraz rodzaju pochylni musi być dokładnie przemyślany i uwzględniać interesy innych. 
Najwięcej problemów sprawia budowa podjazdu w budynkach wielorodzinnych. Może się zdarzyć, że wspólnota mieszkańców nie wyrazi na to zgody lub zastosowane w budynku rozwiązania architektoniczne uniemożliwią taką budowę, np. wewnętrzne schody na klatkę schodową lub zbyt mało miejsca na usytuowanie pochylni przed budynkiem a także brak windy w budynku w przypadku mieszkania na wyższym piętrze - budowa pochylni do mieszkania na 1 lub wyższym piętrze jest mało prawdopodobna. W dobrej sytuacji wydają się mieszkańcy mieszkań parterowych z balkonem, wtedy podjazd staje się naszym prywatnym obiektem, nie ingerującym w estetykę głównego wejścia do budynku, jedynym minusem takiej sytuacji jest zagrożenie wynikające z łatwiejszej dostępności naszego mieszkania przez osoby niepowołane - można wyeliminować to zamontowaniem barierki grodzeniowej. 
Mieszkańcy prywatnych domków jednorodzinnych mają dużo szersze pole do popisu, zazwyczaj takie budynki są parterowe, lub jednopiętrowe, nie ma ryzyka zablokowania budowy przez sąsiadów, domki jednorodzinne usytuowane są na działce własnościowej i wokół budynku istnieje przestrzeń budowlana na taki obiekt. Wybór, w którym miejscu usytuujemy nasz podjazd zależny jest wyłącznie od pomysłowości architekta.
W przypadku, gdy istnieje możliwość budowy podjazdu, staniesz przed wyborem doboru rozwiązania architektonicznego oraz wyboru rodzaju pochylni - masz do wyboru podjazdy wykonane w gotowych elementów metalowych, z jezdnią wykonaną ze stalowej kraty lub podjazdy budowane od podstaw, betonowe, na oddzielnym fundamencie wkomponowujące się do estetyki budynku. Te drugie są bardziej kosztowne ale trwalsze, łatwiejsze w konserwacji oraz wydają się bardziej estetyczne.

Na wykonanie podjazdu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Inwestor musi zgłosić zamiar budowy pochylni do Wydziału Architektury. Do zgłoszenia powinien dołączyć projekt architektoniczny pochylni - wymiary, plany i usytuowanie. Sporządzenie projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Konieczne jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do gruntu, na którym zamierzamy budować - należy takie prawo uzyskać (np. dzierżawa), jeśli go nie posiadasz. Będziesz również musiał uzyskać z wydziału Geodezji mapę geodezyjną rejonu budowy, po zakończeniu budowy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Jeśli w rejonie budowy istnieją instalacje wodne, przyłącza energetyczne, linie telekomunikacyjne, należy również uzyskać konieczne pozwolenia na ich przesunięcie lub zabudowanie. W przypadku, gdy budowa ingeruje w istniejące drzewa, krzewy musisz uzyskać konieczne zgody z wydziału środowiska na wycinkę, przesadzenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz