Dofinansowanie budowy podjazdu

Osoba niepełnosprawna, która ma poważne trudności w poruszaniu się, w szczególności osoba, poruszające się na wózku inwalidzkim, mieszkająca w lokalu, budynku mieszkalnym, posiadającym bariery architektoniczne w postaci schodów, ma prawo wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w swoim miejscu zamieszkania o dofinansowanie likwidacji bariery w ramach programu dotyczącego likwidacji barier architektonicznych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego. PCPR nie zwraca środków poniesionych przed dniem złożenia wniosku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz