środa, 22 października 2014

Wytyczne do projektowania podjazdów dla niepełnosprawnych

Kilka słów o zasadach kierujących projektowaniem podjazdów dla niepełnosprawnych.. Wiedza może bardziej istotna dla architektów, jednak z poziomu użytkownika, inwestora, również może okazać się przydatna, szczególnie w okresie planowania, wyboru umiejscowienia pozwoli nam na wstępne wyobrażenie - jak to się będzie prezentowało :)
Podstawowa cecha każdego podjazdu to nachylenie, zarówno w zakresie długości jak i szerokości, w tym drugim przypadku nie powinno przekraczać 2%, zaś odnośnie długości rozróżnia się podjazdy umiejscowione na zewnątrz lub wewnątrz budynku. W przypadku pochylni, które znajdują się wewnątrz budynku, różnica wysokości do 15 cm może być zniwelowana pochylnią o nachyleniu do 15%, przy różnicy wysokości 15-50 cm pochylnia nie może mieć więcej niż 10% nachylenia, zaś w przypadku różnicy wysokości powyżej 50 cm nachylenie nie może przekroczyć 8%. W przypadku podjazdów na zewnątrz budynków - różnica wysokości do 15 cm - nachylenie do 15%, różnica wysokości 15-50 cm - nachylenie do 8%, różnica wysokości powyżej 50 cm - nachylenie do 6%. Kolejnymi cechami podjazdu są jego szerokość oraz długość, w przypadku szerokości nie może być mniejsza niż 120 cm, w zakresie długości pojedynczy spadek nie może być dłuższy niż 9 m, jeśli konieczne jest wybudowanie dłuższej pochylni, należy podzielić ją na kilka odcinków, podzielonych spocznikami (cechy spoczników: minimalna długość: 1,4 m, szerokość identyczna do szerokości pochylni, w przypadku zmiany kierunku należy zapewnić powierzchnię manewrową - 1,5 x 1,5 m), każdy podjazd powinien być zakończony 1,5 m płaskiej powierzchni, zarówno u góry, jak i u dołu, na obracanie, otwarcie drzwi, itp. Kolejnym elementem podjazdu są poręcze - należy je umieścić po obu stronach, odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m, należy je zainstalować na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni, poręcze powinny wybiegać na zakończeniach podjazdu o 30 cm, część chwytna powinna mieć minimum 3,4 cm średnicy i być umiejscowiona od ściany nie mniej niż o 5 cm. Zastosowane materiały, ich wytrzymałość, funkcjonalność powinny być zgodne z normami, przeznaczeniem.. Wiedza powyższa wydawać się może mało istotna z perspektywy inwestora, jednak podczas procesu projektowania pozwoli nam zrozumieć czemu nasz podjazd będzie wyglądał właśnie tak, a nie inaczej, a także czemu w tym akurat miejscu budowa podjazdu nie jest możliwa, co możemy sami ocenić na etapie planowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz